Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
Пазарни консултации
АРХИВ


Публични състезания: "Доставка на пет броя машини - два броя колесни багер-товарачи и три броя верижни мини багери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД" разделена на две обособени позиции:
Публикувано на: 31.10.2019 г. 15:45 часа

Обособена позиция 1: „Доставка на 1+1 броя колесни багер-товарачи“;

Обособена позиция 2: „Доставка на 1+2 броя верижни мини багери“

Събиране на оферти с обява: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца"
Публикувано на: 31.10.2019 г. 15:45 часа

Обхваща доставка на резервни части, предназначени за поддръжка на леки и товарни автомобили с марка Ауди, Грейт Уолл, Дачия, Ивеко, Исузу, Ланд Ровер, Мазда, Мерцедес, Нисан, Опел, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Фиат, Фолксваген, Форд и Хюндай експлоатирани за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Публични състезания: „Доставка на центробежни помпени агрегати за транспортиране на питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ разделена на три обособени позиции
Публикувано на: 30.10.2019 г. 12:28 часа

Обособена позиция 1: „Доставка на хоризонтални едностъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“;

Обособена позиция 2: „Доставка на хоризонтални многостъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“;

Обособена позиция 3: „Доставка на вертикални многостъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“.

Открити процедури: Пряко договаряне: „Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника (СОТ) на движимо и недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от „В и К Добрич“ АД за период от 12 (дванадесет) месеца”
Публикувано на: 29.10.2019 г. 13:50 часа

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и нейната прогнозна стойност е в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Открити процедури: Договаряне без предварителна покана за участие: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ разделена на две обособени позиции:
Публикувано на: 29.10.2019 г. 13:50 часа

Обособена позиция № 1: „Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги с ресурси и в обособен пункт на изпълнителя, чрез електронни каси, свързани със собствен сървър, свързан със сървъра на възложителя или директно свързани със сървъра на възложителя (on-line) на територията на област Добрич“;

Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми, посредством собствена билинг система със собствен сървър, свързан със сървъра на Възложителя на територията на Република България“.

Пазарни консултации: Покана
Публикувано на: 23.10.2019 г. 15:39 часа

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на центробежни помпени агрегати за транспортиране на питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ разделена на три обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на хоризонтални едностъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“

Обособена позиция № 2 - „Доставка на хоризонтални многостъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“

Обособена позиция № 3 - „Доставка на вертикални многостъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“

Открити процедури: „Доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) за нуждите на дружеството за период от 2 години“
Публикувано на: 22.10.2019 г. 11:19 часа

Предметът на поръчката обхваща доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) на електрофузионна и челна заварка, необходими както за изграждане на нови В и К системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата водопроводна мрежа.

Пазарни консултации: Покана
Публикувано на: 21.10.2019 г. 15:24 часа

Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя машини - колесен багер-товарач и верижен мини багер за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ разделена на две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Доставка на колесен багер-товарач“ и

Обособена позиция № 2 - „Доставка на верижен мини багер“

Публични състезания: „Ремонт на електрически двигатели за центробежни помпи за чиста и отпадна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“
Публикувано на: 26.09.2019 г. 14:54 часа

Предметът на поръчката, обхваща извършването на ремонтни дейности на електрически двигатели за центробежни (едностъпални и многостъпални) помпи, необходими за извършване на основната дейност на „В и К Добрич” АД - доставка, отвеждане и пречистване на питейна вода, след писмена заявка от Възложителя, за период от 12 (дванадесет) месеца. Ангажимент на Изпълнителя е и да осигури необходимите за подмяна резервни части, да извърши дефектовка и следремонтни изпитания.

Чл.20, Ал.4: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2019 година"
Публикувано на: 25.09.2019 г. 11:21 часа

ПОКАНА за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2019 година“

1/9 Следваща>