Профил на купувача

Публикувано на: 20.04.2017 г. 13:00 часа

Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 2 години

Обособена позиция 1 - Доставка на кабели и проводници.

Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление.

Обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали.

Обособена позиция 4 - Доставка на честотни регулатори за трифазни асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор за 6000 V, 380 V, 50 Hz.

Обособена позиция 5 - Доставка на устройства за плавен пуск и стоп на трифазни асинхронни двигатели с накъсо съединен ротор за 6000 V, 380 V, 50 Hz (софтстартери).


Документация

Решение за откриване

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00002250 Решение 20.04.2017 г. 14:56 Изтегли

Обявление

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00002251 Обявление 20.04.2017 г. 14:56 Изтегли

Документация

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00002243 Документация 20.04.2017 г. 13:01 Изтегли

Приложения

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00002244 Приложения към документация за участие 20.04.2017 г. 13:05 Изтегли
VD00002245 Приложение Поз.1 20.04.2017 г. 13:05 Изтегли
VD00002246 Приложение Поз.2 20.04.2017 г. 13:06 Изтегли
VD00002247 Приложение Поз.3 20.04.2017 г. 13:06 Изтегли
VD00002248 Приложение Поз.4 20.04.2017 г. 13:06 Изтегли
VD00002249 Приложение Поз.5 20.04.2017 г. 13:06 Изтегли

Протоколи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00002282 Протокол 1 27.07.2017 г. 10:11 Изтегли
VD00002303 Протокол 2 28.08.2017 г. 17:13 Изтегли

Решение за класиране

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00003361 Решение за прекратяване 17.01.2018 г. 16:11 Изтегли

Обявление за възлагане

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00003367 Обявление за прекратяване на ОП 1, 2, 3, 4 и 5 07.02.2018 г. 17:15 Изтегли

Общи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00002304 Съобщение 28.08.2017 г. 17:14 Изтегли

<<< Върни се към списъка