Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Публикувани са новите общи условия на "В и К" Добрич
  • Какво може да съдържа една канализационна шахта
  • Увеличен брой показатели за изпитване на питейни, подземни, повърхностни и отпадъчни води
Аварии
Няма текуща информация
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.