Уважаеми клиенти на "ВиК"ООД гр. Добрич,

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ - МБАЛ Добрич
  • Предложение за изменение на цените на В и К услугите
  • Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“
Аварии
- Община Добрич – лозята - 1-ви път/Орбита/, бул. Русия 142,
- Община Добричка – с. Славеево; с. Батово, с. Победа, R Богдан, R Приморци
- Община Балчик – Балчик - вз Сухите лозя,
- Община Каварна – Каварна - ниска зона,
- Община Шабла – няма аварии,
- Община Ген. Тошево – с. Преселенци, с. Зограф, с. Узово,Ген. Тошево-кв. Пастир ,
- Община Тервел – няма аварии,
- Община Крушари – с. Крушари, с. Габер, с. Телериг,

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич