Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла
  • Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
  • Съобщение
Аварии
- Район Добрич: кв. Балик бл. 57; ул. х. Тервел №65; ул. м. Кайнарджа №8; ул. х. Димитър №64; ул. Хр. Ботев №44; кв. Рилци ул. Ал. Батемберг №72
- Район Добрич-селска: с. Лясково; с. Пчелино; с. Колево; с. Стожер -смяна водомери; с. Одърци -смяна водомери; с. Самуилово -смяна водомери
- Район Балчик: гр. Балчик -ул. Зл. Петков; с. Змеево
- Район Тервел: с. Бонево; с. нова Камена; с. Орляк
- Район Г. Тошево: с. Росица; с. Краище; с. Росен
- Район Крушари: с. Северци
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич