Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (2017г. - 2021г.)
  • Цени в сила от 01.08.2016
  • СЪОБЩЕНИЕ - МБАЛ Добрич
Аварии
- Община Добрич – ул. Любен Каравелов и бул. Трети Март, лозята-Орбита/централна градска част/-до отстраняване на аварията.
- Община Добричка – с. Лясково, с. Оброчище; с. Батово, с. Плачи дол, с. Царевец,
- Община Балчик – с. Карвуна, кабаклъшка могила,
- Община Каварна – с. Септемврийци, с. Белгун,
- Община Шабла – с. З. Стоянов, с. Горичане,
- Община Ген. Тошево – с. Спасово, с. Пчеларово,
- Община Тервел – с. Зърнево,
- Община Крушари – с. Телериг, с. Загорци,
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич