ПРОТОКОЛ № 1

от дейността на комисия, определена със заповед № РД-03-63/ 27.04.2021 г. на изпълнителния директор на дружеството, за провеждане процедура за избор на един външен член на Одитния комитет при „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, поради изтичане мандата на един от външните членове

Виж пълния текст...
Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ул. Осъм 5;
- Район Добрич-селска: с. Стожер; с. Опанец; с. Гешаново; с. Дончево; с. Минково; с. Тянево; с. Козлодуйци;
- Район Балчик: Балчик - ул. Раковски; с. Оброчище;
- Район Каварна: Каварна - ул. Добротица;
- Район Тервел: Тервел - ул. Ген. Столетов;
- Район Г. Тошево: с. Красен; с. Преселенци;
- Район Шабла: Къмпинг Добруджа;
- Район Крушари: с. Крушари;
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Каси за плащане на сметки
Къде можете да платите в брой
Вашите фактури

За да прегледате всички фактури от дадена партида изберете сумата от колона "Задължение" за желаната партида.

За да прегледате или разпечатате копие на фактура изберете номера на фактурата.