Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла
  • Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
  • Съобщение
Аварии
- Район Добрич: ул. Калиакра№38; ул. Д. Списаревски №13; ул. А. Стоявов-ПАТО; ул. Л. Каравелов №49
- Район Добрич-селска: с. Бранище; с. Плачи дол; с. м. Смолница; с. Ведрина; м. Кобаклъка; Днес в 16. 30 ще бъде спряна пс. Оброчище за отстраняване на аварии. На 27. 09 и 28. 09 ще има нарушено водоподаване в селата по система "Оброчище". ВиК се извинява на своите клиенти за неудобството.
- Район Балчик: с. Сенокос
- Район Каварна: с. Вранино
- Район Тервел: с. Честименско
- Район Г. Тошево: с. Пчеларово; с. Преселенци
- Район Шабла: с. Пролез; с. Крапец
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич