Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на телефони:
0889 100948 - Дежурен диспечер
058 655832 - Оператор

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • "В и К Добрич” AД уведомява своите клиенти
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ж. к. Балик бл. 22; ул. " Антон Стоянов " -ПАТО; Авиоград бл. 1; м. "Орбита" :
В. Ц. - ж. к. Дружба 2, 3, 4 с нарушено водоподаване;
В. Ц. бул. " 3-ти март 50 ";
- Район Добрич-селска: с. Одърци; с. М. Смолница;
- Район Балчик: с. Рогачево; В. з. Изгрев;
- Район Каварна: с. Иречек; с. Българево;
- Район Тервел: с. Орляк;
- Район Г. Тошево: с. Росен; с. Изворово;
- Район Шабла: с. Тюленово; с. Твърдица;
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич