Новости в сайта:

  • В раздел "Информация" са публикувани протоколи от изпитвателната лаборатория за качеството на водата.
  • Можете да прегледате и разпечатате копие на фактура като изберете номера на фактурата от списъка с фактури.
Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Голяма ВиК авария 12.03.2014 г
  • Рехабилитация на водопровод от с.Българево до „Нос Калиакра”, община Каварна.
  • Програма за мониторинг и анализ на водните количества и намаляване на загубите на вода
Аварии
- Град Добрич - ул. Стара Планина - района на Хуманитарна гимназия, ул. Добричка Епопея, ул. Аврора
- Община Добричка – с. Владимирово, с. Победа, с. Минково
- Община Балчик – с. Царичино, вз. Сборно място
- Община Каварна – с. Топола
- Община Шабла – с.Горун
- Община Ген.Тошево – с. Огражден; с. Узово
- Община Тервел – без аварии
- Община Крушари – пс "Абрит"

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.