Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на тел. 058655832 - Дежурен диспечер

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • График на електронните каси около празниците
  • Относно установени отклонения в качеството на водата,предназначена за питейно-битови цели в град Шабла
  • Приключи изпълнението на проект за ремонтни дейности по засегнати от наводненията от юни 2014 г. ВиК съоръжения
Аварии
- Район Добрич: бул. 3-ти март - ф-ма Скорпионтранс, ул. Стоил Войвода, ул. Малина, ул. Тракия
- Район Добрич-селска: с. Царевец, с. Дончево - напор, с. Одърци
- Район Балчик: в. зона Сборно място
- Район Каварна: ул. Добротица
- Район Г. Тошево: с. Йовково с. Изворово
- Район Крушари: с. Телериг
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич