Новости в сайта:

  • В раздел "Информация" са публикувани протоколи от изпитвателната лаборатория за качеството на водата.
  • Можете да прегледате и разпечатате копие на фактура като изберете номера на фактурата от списъка с фактури.
Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • Голяма ВиК авария 12.03.2014 г
  • Рехабилитация на водопровод от с.Българево до „Нос Калиакра”, община Каварна.
  • Програма за мониторинг и анализ на водните количества и намаляване на загубите на вода
Аварии
Няма текуща информация
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.