Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на телефони:
0889 100948 - Дежурен диспечер
058 655832 - Оператор

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • "В и К Добрич” AД уведомява своите клиенти
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ул. " Карвуна "
- Район Добрич-селска: с. Плачи дол; с. Стефаново; с. Царевец; с. Ведрина
- Район Балчик: с. Змеево; с. Царичино; с. Оброчище; Вилна зона " Сборно място "
- Район Каварна: с. Х. Димитър; с. Пор. Чунчево
- Район Тервел: с. Орляк - 3 аварии; с. Жегларци - 2 аварии; с. Безмер
- Район Г. Тошево: с. Пастир; ПС " Узово "
- Район Шабла: с. Пролез; с. Божаново
- Район Крушари: с. Крушари
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич