Уважаеми клиенти на "ВиК Добрич",

Можете да сигнализирате за възникнали аварии по водопроводната мрежа на телефони:
0889 100948 - Дежурен диспечер
058 655832 - Оператор

Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • "В и К Добрич” AД уведомява своите клиенти
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ЖК " Дружба " 2, 3, 4
- Район Добрич-селска: с. Владимирово; с. Вратарите
- Район Балчик: с. Карвуна; Вилна зона " Сборно място "; Водоем " 1000 "
- Район Каварна: гр. Каварна - старите лозя; с. Видно
- Район Тервел: с. Кладенци; с. Войниково
- Район Шабла: гр. Шабла - ул. " Банско "
- Район Крушари: с. Лозенец - 4 аварии - без вода с. Северци, с. Крагулево
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Абонирайте се за получаване на електронна фактура. Електронната фактура е документ подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностоен на съответния хартиен носител.
Водоснабдителни зони - гр. Добрич