Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: Без водоподаване ще бъде района около ул. Стоил Войвода - ВЦ, ул. Чавдар войвода.
- Район Добрич-селска: Във връзка с авария по напорен водопровод на ПС "Гешаново", ще бъде нарушено водоподаването на с. Пор. Гешаново и с. Подслон до отстраняване на аварията; Поради профилактика от ЕРП на 01. 10. 2020 г. за времето от 8. 30 - 16. 30 часа ПС "Безводица" ще бъде без електрозахранване;
с. Безводица ще бъде нарушено водоподаване; с. Победа, с. Одринци, с. Стожер, Малка Смолница, с. Богдан ще бъде с нарушено водоподаване до 02. 10. 2020г, с. Козлодуйци, с. Врачанци.
- Район Балчик: с. Тригорци, с. Соколово.
- Район Каварна: ул. Оборище, ул. Сава Ганчев.
- Район Тервел: ул. Отец Паисий, ул. Трети Март, с. Нова Камена.
- Район Г. Тошево: ул. Патриарх Евтимий, ул. Г. С. Раковски. с. Узово, с. Малина.
- Район Шабла: с. Пролез.
- Район Крушари: с. Северняк. Поради профилактика от ЕРП на 01. 10. 2020 г. за времето от 8. 30 - 17, 00 часа ПС "Крушари" ще бъде без електрозахранване;
с. Безводица ще бъде нарушено водоподаване;
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Каси за плащане на сметки
Къде можете да платите в брой
Вашите фактури

За да прегледате всички фактури от дадена партида изберете сумата от колона "Задължение" за желаната партида.

За да прегледате или разпечатате копие на фактура изберете номера на фактурата.