Новини
17.05.2018 СЪОБЩЕНИЕ от ВиК Добрич АД

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на засегнатите райони от град Добрич, че към този момент аварията е отстранена. Започнато е плавно подаване на водни количества в системата, с цел не допускане на нови аварии по водопровода. Очакваме вода да достигне до нашите потребители най-късно до 24:00 часа днес.

С настоящото съобщение се обръщаме към жителите на засегнатите райони в град Добрич с молба за обратна връзка, като се надяваме да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

13.05.2018 СЪОБЩЕНИЕ от ВиК Добрич АД

На 14. 05. 2018г. ще бъде ограничено водоподаването в Централна градска част и района около Хуманитарна гимназия

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

04.05.2018 04.05.2018. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 04.05.2018 г., фирмата изпълнител на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич - Фаза 1” за Обособена позиция № 3 „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване– ЛОТ 3“ ще преустанови водоподаването в района на ул. „Хан Тервел“ до приключване на строително- монтажните работи от фирмата изпълнител.

23.04.2018 23.04.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Екипът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД поднася своите извинения на засегнатите потребители във връзка с липсата на нормално водоснабдяване в град Добрич. Отразяваме факта, че отстраняването на аварията отне продължителен времеви период, което бе в резултат на труднодостъпната местност, в близост до основната за водоснабдяването на града помпена станция Приморци. След отстраняването на аварията се наложи да отстраним няколко аварии в града, както и аварирали хидрофорни инсталации във високите части на града.

В резултат от положените възстановителни дейности смятаме, че водоснабдяването ще се нормализира най- късно до края на днешния ден /23.04.2018 г./- Понеделник.

Искрено се надяваме на Вашето разбиране и оставаме на разположение за обратна връзка при възникване на въпроси, касаещи дейността на дружеството.

1/9 Следваща>