Новини
29.12.2020 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

На основание чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 31 и чл. 32 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги във връзка с увеличение на цената на електрическата енергия от 01.01.2021 г. „Водоснабдяване и канализация Добрич“ внесе в КЕВР предложение за изменение на цените на ВиК услуги за 2021 г. Важно е да се отбележи, че изменението на цените спрямо действащите е незначително и се отнася само за услугата пречистване за промишлените и стопанските потребители.

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м-2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите-2,220

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води-0,272

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.-0,390

Промишлени и стопански степен на замърсяване 1-0,398

Промишлени и стопански степен на замърсяване 2-0,731

Промишлени и стопански степен на замърсяване 3-0,893

24.09.2020 ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ“ АД

Във връзка с публикуваната в медиите информация за предстоящо поетапна преустановяване на ел. захранването към обекти на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, дружеството уведомява своите абонати, че за казуса са уведомени Министерски съвет, Министерство на региоанлното развитие и благоустройтво, Министерство на енергетиката, Български ВиК холдинг, ДАНС.

Усилията на ВиК дружеството са насочени, както към решаване на проблема свързан с натрупаните назад в годините, но неразплатени задължения, така и към обезпечаване на нормално водоподаване към абонатите на дружеството.

Не приемаме жителите на област Добрич да се превръщат в заложници на частни, корпоративни интереси. Ето защо апелираме „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД да престане да всява страх и паника в населението, като се надяваме на воля и желание от тяхна страна за преодоляване на проблема, още повече, че за неговото решаване е ангажирана и държавата, в лицето на МРРБ и Български ВиК Холдинг.

Както е известно на всички, водата е социално благо и е от национално значение, като в тази връзка е информирана ДАНС.

Усилията на ръководството на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в последните години са насочени изключително към оптимизиране на разходите за ел. енергия, с намаляване на натрупаните задължения.

В заключение, ВиК дружеството уверява своите абонати, че са предприети всички всички необходими действия, за да осигури нормалното водоподаване към своите абонати.

От ръководството

10.08.2020 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява клиентите си, че нарушеното водоподаване в с. Кранево на 09 и 10.08.2020 г. се дължи на възникнала ел. авария .

02.07.2020 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

Екипът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява жителите и гостите на с. Кранево, че поради извършване на ремонтни дейности на помпена станция Кранево, водоподаването на 02.06.2020 г. в населеното място ще бъде нарушено.

Извиняваме се на всички засегнати за причинените неудобства !

1/18 Следваща>