Новини
17.09.2018 17.09.2018. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

Екипът на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява потребителите на дружеството, че поради авария на централен водопровод АЦ 546 по ул. „Димитър Списаревски“, абонатите в района около Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" (Хуманитарна гимназия), както следва: ул. „Димитър Списаревски“, ул. „Велико Търново“, ул. „Иван Шишман“, ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Оборище“ ще бъдат с нарушено водоподаване до окончателното й отстраняване.

Извиняваме се на всички засегнати за причинените неудобства.

13.09.2018 СЪОБЩЕНИЕ от ВиК Добрич АД

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява своите потребители, че на 14.09.2018 г. във връзка с строително монтажни работи по Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич, лот 2 водоснабдяването за периода от 08:00 часа до 17:00 часа в района на централна градска част и широк център.

04.09.2018 ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД ДОБРИЧ

Уважаеми съграждани,

„Водоснабдяване и канализация Добрич” АД се отнася с необходимата сериозност към проблема с водоснабдяването на квартал „Рилци” и работи активно за разрешаването му.

Генералният проблем при водоподаването за жителите на квартала се дължи на остарял водопровод, изграден през 1970 г.. Захранването, с днешна дата, се осъществява по етернитов водопровод - ф 125, по който ежедневно възникват аварии. За периода от изграждането на водопровода, до днес, урбанизираната територия, възникнала като селище от селски тип - понастоящем квартал Рилци, е изключително гъсто населена. Това оказва влияние и върху потреблението на водни количества, което се увеличава, особено през летните месеци. До момента дружеството не е ограничавало нивата на подаваните водни обеми, напротив – повишават се плавно, спрямо нуждите на мрежата.

След извършени от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД проверки, се откриха множество случаи на неправомерна консумация на вода, водещи до проблеми с налягането по мрежата, което от своя страна не позволява водата да достига до високите части на квартала, с необходимото налягане. Тестовите проверки на водното трасе индикират съмнения за загуба на водни количества и по водопровод в участък от бул. „Добруджа”, който е на много голяма дълбочина – около 3 метра под асфалтовата настилка.

Експлоатационното дружество е предприело необходимите мерки за решаване на проблема с водоснабдяването на квартал „Рилци”, а именно:

Благодарение на усилията на Община град Добрич, в Интегрирания проект за воден цикъл на град Добрич е заложено изграждане на нов довеждащ водопровод - от бул. „3 март” до кръговото кръстовище на кв. „Рилци”, общо около 8 км. Планира се трасето да бъде свързано с помпена станция „Рилци”, която е включена за възстановяване по РПИП, в едно с прилежащите сондажи. Това решение за диверсификация ще благоприятства бъдещо зониране на квартал Рилци на две зони: ниска - с надморска височина 200 м., и висока - с надморска височина над 230 м.

Следващата стъпка, която се предприема, е изграждането на нов водопровод по бул. „Добруджа”. „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД вече работи за реализацията му.

Водят се разговори със земеделската кооперация, обслужваща територията за съвместно използване на водната кула, което ще доведе до регулиране на налягането на всички абонати. Проведени са предварителни разговори с г-н Йорданов, кмет на община град Добрич, в случай, че кооперацията откаже ползването на водонапорната кула да ни бъде предоставен терен за изграждането на такава.

Считаме че със съвместни усилия с Община град Добрич проблема в квартала ще бъде разрешен в кратки срокове.

Успоредно с модернизацията на водопроводната мрежа се извършва и модернизация на водомерния парк. Подменят се водомерите с нови, които са с дистанционно отчитане, с възможност самият абонат да отчита консумацията на вода. Водомерите са от ново поколение и ще направят отчитането на водата доста по-лесно и по-разбираемо. Новите устройства ще позволят във „ВиК Добрич” да има стриктен мониторинг за потреблението, но ще дават възможност и на клиентите да изтеглят приложение за смартфон, с което да проследяват както моментната си консумация, така и историята на потребеното.

„ВиК Добрич” категорично уверява също, че по отношение на качеството на доставяната на абонатите вода, няма отклонения. Осъществява се постоянен, ежедневен мониторинг на качеството на водата, от сертифицираната лаборатория на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД.

29.08.2018 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява своите потребители, съгласно получена информация от Община град Добрич в качеството си на бенефициент по интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич , че на 30 .08. 2018 г. в ж.к. „Балик“ ще бъде временно преустановено водоснабдяване .

<Предишна 2/15 Следваща>