Новини
28.06.2018 28.06.2018. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с лошите метеорологични условия, а именно валежите и гръмотевичните бури е нарушено водоподаването към град Добрич поради нанесени щети по големите помпени станции, Магистрален водопровод и множество токови удари по извод Керамзит. Аварийни групи работят активно за бързото отстраняване на проблема в кратки срокове.

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в град Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

22.06.2018 Добрич става световен рекордьор по намаляване на загубите на вода

Добрич става световен рекордьор по намаляване на загубите на вода

Значими резултати в понижаването на загубите на вода по амортизираната водопреносна мрежа отчита „Водоснабдяване и канализация Добрич“ в резултат на активната работа, осъществявана от ръководството и целия екип на дружеството в тази посока през последните месеци.

Красноречиво за това говорят и данните за натуралните показатели на Район Добрич за първите месеци на настоящата година и тенденцията в количествата подадена и фактурирана вода.

През първите 5 месеца на 2018 година, когато потреблението на вода от частните и фирмени абонати на „ВиК Добрич“ АД е значително по-малко, подадената от водоизточниците вода е с тенденция към намаляване на общото количество.

Спрямо месец януари 2018 г., когато количеството подадена към водопреносната мрежа вода е от порядъка на 1 645 171 м3, към месец май по същият показател отчитаме намаление с 11,5% на подадената към крайните клиенти вода, както и съответна икономия, откъм потенциални загуби.

За същият период, намалява и количеството потребена вода от абонатите.

Данните за първите пет месеца на годината сочат, че дружеството успява да редуцира загубите на вода от 84,49 % - през януари до 80,15% - през май.

Числата красноречиво говорят за това, че в условията на силно амортизирана водопроводна мрежа, продължаващи дейности по Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич, увеличена натовареността на екипите, ангажирани с отстраняването на авариите, „ВиК Добрич“ все пак успява да минимизира в оптимална степен действителните загуби на вода.

Понижаване на общата калкулирана загуба, която обичайно е в нива от порядъка на 90%, до нива от 80,15 %, може да се определи и като световен рекорд по намаляване на загубите на вода.

И, ако допреди година Добрич да бе сочен като града с най-големи загуби на вода в световен мащаб, то сега има основание да се твърди, че той поставя рекорд в темповете на намаляване на тези загуби.

Дългосрочната програма, по която дружеството работи, следва да даде осезаем положителен резултат след приключване на всички дейности по Интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич и поетапното включване на готовите участъци с подменени съоръжения към градската водопреносна мрежа. А, с това се очаква още по-осезаемо намаление на загубите на вода и подобряване на качеството на услугата, която „ВиК Добрич“ АД предлага на своите клиенти, което е и първостепенната задача на ръководството на компанията.

Ръководството и служителите във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД

18.06.2018 18.06.2018. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Утре 19.06.2018 г. във връзка с изграждането на нов водопровод фирмата изпълнител на "Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич - Фаза 1" - Обособена позиция №2 - "Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване - ЛОТ 2" ще преустанови водоподаването в района на кв. „Рилци“ до приключване на строително- монтажните работи от фирмата изпълнител.

Ще бъде ограничено водоподаването и в Централна градска част поради възникнала авария по магистрален водопровод Ф 546. Ремонтните работи ще започнат в 8:00 часа и ще приключа към 15: 00 часа.

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

31.05.2018 "В и К” Добрич АД уведомява своите клиенти, че на 31.05.2018 г. без водоподаване ще бъдат, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняването на възникнали аварии на централен довеждащ водопровод стомана 700 Ви уведомяваме, че с нарушено водоподаване утре 31.05.2018 г. ще бъдат, ж.к. „Балик“, ж.к. „Модерна махала“, ул. „Дим. Ковачев“ и ул. „Ген. Попов“. Ремонтните дейности ще стартират в 8:00 ч. и ще продължат до тяхното окончателно приключване.

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

<Предишна 2/12 Следваща>