Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
АРХИВ


Всички: Доставка на зимно и лятно работно облекло и на зимни и летни работни обувки, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД разделена в 2 обособени позиции
Публикувано на: 28.12.2016 г. 12:43 часа
Всички: Доставка на водомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в три обособени позиции
Публикувано на: 11.11.2016 г. 10:45 часа
Всички: Доставка на водомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Добрич в четири обособени позиции
Публикувано на: 23.08.2016 г. 14:15 часа
Всички: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД - Добрич
Публикувано на: 20.06.2016 г. 18:05 часа
Всички: Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и анализация” ООД, град Добрич” на банков кредит в размер на 6500000 лв. за оборотни средства
Публикувано на: 13.04.2016 г. 15:11 часа
Всички: Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Добрич
Публикувано на: 08.04.2016 г. 17:26 часа
Всички: Доставка на електроматериали за нуждите на Водоснабд яване и канализация ООД-гр. Добрич
Публикувано на: 08.04.2016 г. 17:25 часа
Всички: Избор на оператор за предоставяне на мобилни и стационарни услуги
Публикувано на: 11.03.2016 г. 14:38 часа

Обособена позиция 1: „Мобилна далекосъобщителна услуга по стандарта GSM/UMTS с национално покритие

Обособена позиция 2 : „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа“

Всички: Избор на мобилен оператор
Публикувано на: 02.02.2016 г. 09:07 часа
Всички: Доставка на работно облекло
Публикувано на: 01.12.2015 г. 12:24 часа
<Предишна 2/4 Следваща>