Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
АРХИВ


Публични състезания: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 06.03.2018 г. 13:35 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда предоставяне на услуги, свързани с инкасиране на суми от името на Възложителя и за негова сметка, за предоставени ВиК услуги на абонатите на дружеството в населени места и по местонахождение, подробно описани в техническата спецификация, както и за обезпечаване стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Събирането на дължимите суми от потребители на „В и К Добрич“ АД се извършва от Изпълнителя в обособените му пунктове по предоставена информация от страна на Възложителя във вид на електронна база данни чрез Ethernet свързаност, на хартиен носител (опис-карнет по клиентски номера и населено място) и чрез карти, издадени от банки и други платежни средства. Съобразно начина на събиране на сумите и местонахождението на потребителите са обособени четиридесет и шест отделни позиции.

Публични състезания: „Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 27.02.2018 г. 19:54 часа

„Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години” в 3 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка на кабели и проводници“;

Обособена позиция 2: „Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление“;

Обособена позиция 3: „Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материал“.

Събиране на оферти с обява: „Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 20.02.2018 г. 16:03 часа

Обособени позиции:

1. Доставка на аварийни скоби за поцинковани тръби;

2. Доставка на аварийни скоби за етернитови тръби;

3. Доставка на аварийни скоби за ПЕВП тръби;

4. Доставка на аварийни скоби за стоманени тръби.

Публични състезания: „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 2 години”
Публикувано на: 09.02.2018 г. 17:04 часа

Предметът на обществената поръчка предвижда предоставяне на услуги, свързани с инкасиране на суми от името на Възложителя и за негова сметка, за предоставени ВиК услуги на абонатите на дружеството в населени места и по местонахождение, подробно описани в техническата спецификация, както и за обезпечаване стопанската дейност на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД. Събирането на дължимите суми от потребители на „В и К Добрич“ АД се извършва от Изпълнителя в обособените му пунктове по предоставена информация от страна на Възложителя във вид на електронна база данни чрез Ethernet свързаност, на хартиен носител (опис-карнет по клиентски номера и населено място) и чрез карти, издадени от банки и други платежни средства. Съобразно начина на събиране на сумите и местонахождението на потребителите са обособени четиридесет и три отделни позиции.

Чл.20, Ал.4: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери с импулсен извод (насадка), Лора комуникационен модул, интегриране на модула и пет годишен лиценз за пренос на данни в LoRaWan мрежа“
Публикувано на: 31.01.2018 г. 17:31 часа

Провеждането на настоящата процедура е с цел достигане на абсолютна точност при отчитане на уредите и предаване на данните за консумирана питейна вода от разстояние, без да е необходимо да се осигурява достъп до сградата.

Открити процедури: „Доставка на спирателна и друга водопроводна арматура за нуждите на експлоатационната дейност на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД за период от 2 години“
Публикувано на: 22.12.2017 г. 19:21 часа
Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, както и извършване на услуги по монтаж, демонтаж, баланс и ремонт на употребявани гуми на автомобилите собственост на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 22.12.2017 г. 17:47 часа

Обхваща доставка чрез покупка на нови автомобилни гуми (зимни, летни и всесезонни) за леки и товарни автомобили, багери и други специализирани машини от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, посочени в документацията към обществената поръчка, както и баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми и приемане на излезлите от употреба за период от 12 месеца.

Събиране на оферти с обява: „Предоставяне на услуга по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2018 г. за служебните автомобили и специализирана механизация, ползвани и управлявани от служители и работници на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“
Публикувано на: 04.12.2017 г. 12:14 часа

ПОКАНА за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Предоставяне на услуга по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2018 г. за служебните автомобили и специализирана механизация, ползвани и управлявани от служители и работници на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД".

Събиране на оферти с обява: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2017 година“
Публикувано на: 25.10.2017 г. 16:24 часа

ПОКАНА за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2017 година“

Събиране на оферти с обява: „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 25.08.2017 г. 16:50 часа

„Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции:

1. Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили с марка Ауди, Грейт Уолл, Дачия, Ивеко, Исузу, Ланд Ровер, Мазда, Мерцедес, Нисан, Опел, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Фиат, Фолксваген, Форд и Хюндай

2. Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили с марка ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ и УАЗ

<Предишна 2/6 Следваща>