Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
АРХИВ


Събиране на оферти с обява: Предоставяне на далекосъобщителни услуги в 2 обособени позиции
Публикувано на: 07.04.2017 г. 11:21 часа
Събиране на оферти с обява: Доставка на масла, греси и консумативи за нуждите на „ВиК Добрич“ АД
Публикувано на: 05.04.2017 г. 14:24 часа
Всички: ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНО КОЛИЧЕСТВО АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА “В и К ДОБРИЧ“АД
Публикувано на: 10.03.2017 г. 11:23 часа
Всички: ОБЯВА. за Избор на изпълнител по Служба Трудова Медицина във "ВиК Добрич" АД
Публикувано на: 26.01.2017 г. 16:15 часа
Всички: Доставка на зимно и лятно работно облекло и на зимни и летни работни обувки, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД разделена в 2 обособени позиции
Публикувано на: 28.12.2016 г. 12:43 часа
Всички: Доставка на водомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД в три обособени позиции
Публикувано на: 11.11.2016 г. 10:45 часа
Всички: Доставка на водомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Добрич в четири обособени позиции
Публикувано на: 23.08.2016 г. 14:15 часа
Всички: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД - Добрич
Публикувано на: 20.06.2016 г. 18:05 часа
Всички: Избор на изпълнител за отпускане на „Водоснабдяване и анализация” ООД, град Добрич” на банков кредит в размер на 6500000 лв. за оборотни средства
Публикувано на: 13.04.2016 г. 15:11 часа
Всички: Осигуряване на въоръжена физическа охрана на обекти на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Добрич
Публикувано на: 08.04.2016 г. 17:26 часа
<Предишна 2/4 Следваща>