П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Добрич“ АД

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.

Виж пълния текст...
Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Добрич“ АД
  • ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: ул. Елисейна, Добротица бл. 44, бул. Трети март ф-ма Агроном - до ДЗС, Лозята 1-ви път, Лозята - Катран чукур
- Район Добрич-селска: с. Ведрина, с. Смолница
- Район Балчик: с. Рогачево, с. Пряспа
- Район Каварна: ул. България, Морска зона
- Район Тервел: с. Божан
- Район Г. Тошево: с. Пчеларово, с. Великово
- Район Крушари: с. Крушари, с. Ефр. Бакалово
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Каси за плащане на сметки
Къде можете да платите в брой
Вашите фактури

За да прегледате всички фактури от дадена партида изберете сумата от колона "Задължение" за желаната партида.

За да прегледате или разпечатате копие на фактура изберете номера на фактурата.