П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

За изменение на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Добрич“ АД

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „ВиК Добрич“ АД уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложение за изменение на цените на В и К услугите за регулаторния период 2022 – 2026г.

Виж пълния текст...
Проверка на сметка
Бърза проверка на сметка на клиент без регистрация


За подробна информация се регистрирайте!
Новини
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
  • СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД
Аварии
- Район Добрич: кв. Рилци; бул. Добруджа до КАТ;
- Район Добрич-селска: Без водоподаване ще бъдат с. Козлодуйци, с. Врачанци до отстраняване на аварията. с. Опанец; с. Карапелит;
- Район Балчик: Балчик - ул. Славянска; с. Дъбрава; с. Змеево;
- Район Каварна: Каварна - ул. 25 септември; Лозята; ул. Захари Стоянов;
- Район Тервел: с. Кочмар; с. Савово - напор; Тервел - ул. Тича;
- Район Г. Тошево: гр. Генерал Тошево, с. Малина, с. Люляково, с. Писарово ще бъдат с нарушено водоподаване до отстраняване на аварията. с. Пчеларово; с. Рогозина;
- Район Шабла: с. Крапец;
- Район Крушари: с. Крагулево;
С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.
Подробности ...
Самоотчет
Отчетете сами водомера си и въведете показанието тук.
Профил на купувача
Обществени поръчки
Каси за плащане на сметки
Къде можете да платите в брой
Вашите фактури

За да прегледате всички фактури от дадена партида изберете сумата от колона "Задължение" за желаната партида.

За да прегледате или разпечатате копие на фактура изберете номера на фактурата.