Аварии
29.09.2022 В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 29.09.2022 без водоподаване ще бъдат:

- Район Добрич: кв. Рилци; бул. Добруджа до КАТ;

- Район Добрич-селска: Без водоподаване ще бъдат с. Козлодуйци, с. Врачанци до отстраняване на аварията. с. Опанец; с. Карапелит;

- Район Балчик: Балчик - ул. Славянска; с. Дъбрава; с. Змеево;

- Район Каварна: Каварна - ул. 25 септември; Лозята; ул. Захари Стоянов;

- Район Тервел: с. Кочмар; с. Савово - напор; Тервел - ул. Тича;

- Район Г. Тошево: гр. Генерал Тошево, с. Малина, с. Люляково, с. Писарово ще бъдат с нарушено водоподаване до отстраняване на аварията. с. Пчеларово; с. Рогозина;

- Район Шабла: с. Крапец;

- Район Крушари: с. Крагулево;

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

28.09.2022 В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 28.09.2022 без водоподаване ще бъдат:

- Район Добрич: Поради авария на електропровод захранващ ПС " Приморци " с нарушено водоподаване гр. Добрич, ул. Петър Берон, ул. Сима Войвода.

- Район Добрич-селска: с. Смолница, с. Малка Смолница, с. Росеново, с. Божурово, с Паскалево, с. Козлодуйци, с. Врачанци, с. Плачидол, с. Бранище, с. Подслон. Без водоподаване ще бъдат с. Козлодуйци, с. Врачанци до отстраняване на аварията.

- Район Балчик: с. Гурково, с. Кранево, ул. Бузлуджа.

- Район Каварна: с. Белгун, с. Челопечене.

- Район Тервел: с. Сърнец, ул. Св. Св. Кирил и Методий.

- Район Г. Тошево: кв. Пастир, с. Пчеларово, с. Рогозина, гр. Генерал Тошево, с. Малина, с. Люляково, с. Писарово ще бъдат с нарушено водоподаване до отстраняване на аварията.

- Район Шабла: ПС " Крапец " - ел. ремонт, ул. Лозенец.

- Район Крушари: с. Крушари, с. Добрин.

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

27.09.2022 В и К Добрич АД уведомява своите клиенти че на 27.09.2022 без водоподаване ще бъдат:

- Район Добрич: кв. Рилци - воден цикъл, ул. "Вит", нарушено водоподаване ЖК Югоизток, ул. Вардар - бул. Русия - пазара;

- Район Добрич-селска: с. Камен, с. Ловчанци, с. Ново Ботево, с. Ведрина, с. Батово

- Район Балчик: с. Кранево, с. Гурково, КПС Балчик, гр. Балчик ул. "Славейков"

- Район Каварна: с. Камен бряг, с. Хаджи Димитър

- Район Тервел: с. Ангеларий, ПСОВ Тервел

- Район Г. Тошево: гр. Ген. Тошево - ул. "Патриарх Евтимий", кв. Пастир ул. "Искър", с. Кардам, с. Рогозина

- Район Шабла: гр. Шабла - ул. "Долина", района на подстанция Шабла

- Район Крушари: с. Лозенец - 2 аварии

С настоящото съобщение, молим жителите на упоменатите райони в област Добрич да приемат нашите извинения за причинените им неудобства.

1/579 Следваща>