Профил на купувача
Всички
Открити процедури
Публични състезания
Събиране на оферти с обява
Чл.20, Ал.4
Пазарни консултации
АРХИВ


Открити процедури: „Договаряне без предварителна покана за участие“: „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север” АД за обекти на „В и К Добрич” АД за срок от 3 години”
Публикувано на: 05.05.2020 г. 17:03 часа

Договаряне без предварителна покана за участие на основание чл. 138, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Открити процедури: "Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор на стандартна балансираща група за ниво средно и ниско напрежение за обекти на „В и К Добрич“ АД за период от 12 месеца"
Публикувано на: 28.04.2020 г. 16:01 часа

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и поемане на разходите за небаланси за 151 обекта на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, разделени по ниво на напрежение на присъединяване.

Публични състезания: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги“
Публикувано на: 21.04.2020 г. 15:04 часа

Услугата включва:

- осигуряване на мобилна и фиксирана телефонна услуга от лицензиран оператор за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 24 месеца, съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани по-долу, заедно с определен пакет от допълнителни услуги;

- възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при условията на общите условия на участника.

Открити процедури: Договаряне без предварителна покана за участие: „Доставка на горива за автопарка и ГСМ за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ АД за период от 4 години по две обособени позиции“
Публикувано на: 06.03.2020 г. 15:15 часа

обособена позиция № 1 „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от четири години“

обособена позиция № 2: „Доставка на масла, греси и смазочни препарати за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за период от четири години“

Събиране на оферти с обява: „Поддръжка, профилактика, текущ и основен ремонт на извънгаранционни леки и товарни автомобили от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“
Публикувано на: 19.12.2019 г. 17:54 часа
Събиране на оферти с обява: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД“
Публикувано на: 17.12.2019 г. 18:21 часа

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД“ разделена на две обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: „Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите“

- Обособена позиция № 2: „Задължителна застраховка на риска „Трудова злополука“ на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД“

Публични състезания: "Доставка на пет броя машини - два броя колесни багер-товарачи и три броя верижни мини багери за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД" разделена на две обособени позиции:
Публикувано на: 31.10.2019 г. 15:45 часа

Обособена позиция 1: „Доставка на 1+1 броя колесни багер-товарачи“;

Обособена позиция 2: „Доставка на 1+2 броя верижни мини багери“

Събиране на оферти с обява: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца"
Публикувано на: 31.10.2019 г. 15:45 часа

Обхваща доставка на резервни части, предназначени за поддръжка на леки и товарни автомобили с марка Ауди, Грейт Уолл, Дачия, Ивеко, Исузу, Ланд Ровер, Мазда, Мерцедес, Нисан, Опел, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Фиат, Фолксваген, Форд и Хюндай експлоатирани за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД.

Публични състезания: „Доставка на центробежни помпени агрегати за транспортиране на питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ разделена на три обособени позиции
Публикувано на: 30.10.2019 г. 12:28 часа

Обособена позиция 1: „Доставка на хоризонтални едностъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“;

Обособена позиция 2: „Доставка на хоризонтални многостъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“;

Обособена позиция 3: „Доставка на вертикални многостъпални помпи за сух монтаж за транспортиране на питейна вода“.

Открити процедури: Пряко договаряне: „Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със сигнално - охранителна техника (СОТ) на движимо и недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от „В и К Добрич“ АД за период от 12 (дванадесет) месеца”
Публикувано на: 29.10.2019 г. 13:50 часа

Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е за услуги по Приложение № 2 и нейната прогнозна стойност е в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

1/10 Следваща>