Контакти

Телефонен център: 070014006 - за информация и справки

Дежурен диспечер: 0889100948 - за подаване на сигнал за авария и информация

e-mail: info@vikdobrich.bg

Банкова сметка: ЦКБ - BG93CECB979010G7101700


Приемен ден

Приемният ден на изпълнителния директор на „ВиК Добрич“ АД, във връзка с жалби, въпроси и консултации е всеки вторник от 13:30 до 15:00 часа, след предварително записване при техническия секретар в сградата на Централно управление на бул. „Трети март“ № 59 (при охраната!) или на официалната електронна поща – info@vikdobrich.bg.

Записващите се за приемен ден лица предварително предоставят информация, включително писмени документи, по проблемите, по които желаят да бъдат приети, както и телефонен номер за контакт.