Новини
28.06.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

ВиК ДОБРИЧ АД уведомява своите клиенти, че са предприети необходимите действия и водата в село Топола се обработва.

Във връзка с регистрирани отклонения на питейната вода по показател „нитрати“ в село Топола, община Каварна, ВиК – Добрич е предприело необходимите действия като разрежда водата, подавана за водоснабдяване на засегната зона, съгласно указанията на Районната здравна инспекция в Добрич.

Очаква се РЗИ отново да вземе проби, за да установи качеството на питейната вода.

След като резултатите бъдат готови, потребителите ще бъдат уведомени незабавно.

Към момента остава в сила препоръката на РЗИ водата да се използва само за битови цели, до получаване на потвърждение, че показателите ѝ за качество отговарят на наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

31.05.2023 Съобщение за нови цени

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД уведомява своите потребители, че на

основание Решение № БП - Ц - 3 от 30.05.2023 г. на КЕВР, считано от 01.06.2023 г.,

цените на предлаганите услуги, без ДДС, се променят както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 2,558 лв./куб. м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води - 0,138 лв./куб. м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води

Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 0,426 лв./куб. м

Промишлени и други стопански потребители

Степен на замърсяване 1 - 0,495 лв./куб. м

Степен на замърсяване 2 - 0,726 лв./куб. м

Степен на замърсяване 3 - 0,986 лв./куб. м

30.05.2023 Съобщение във връзка с влошаване на качеството на водата

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД информира своите

потребители, че поради падналите обилните валежи през последните

няколко дни се наблюдава влошаване на качествата на питейната вода по

отношение на показател „мътност“. Дружеството Предприети са всички

необходими мерки за почистване на водопроводната система и

обеззаразяване на подаваните водни количества.

06.04.2023 СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВиК ДОБРИЧ АД

Отстранена е аварията в централна градска част

Възстановено е водоподаването в районите на Добрич, които бяха засегнати от голяма

авария, причинена от спукана водопроводна тръба до бившия обувен завод „Добрич“. До 4

часа сутринта служители на „В и К Добрич“ АД работиха на терена с 3 багера . Приканване

жителите на града за още малко търпение предвид, нужното технологично време, за

напълване на водопроводната системата и достигне водата до всички абонати и по високите

етажи на жилищните кооперации.

Екипът на дружеството благодари на добричлии за толерантността и търпението. При

необходимост от повече информация оставаме на разположение на имейл адрес

info@vikdobrich.bg, както и на горещата телефонна линия 0700 14006.

<Предишна 2/24 Следваща>