Профил на купувача

Публикувано на: 22.10.2019 г. 11:19 часа

„Доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) за нуждите на дружеството за период от 2 години“

Предметът на поръчката обхваща доставка на водопроводни тръби и фасонни компоненти (фитинги) на електрофузионна и челна заварка, необходими както за изграждане на нови В и К системи, така и за извършване на аварийно-възстановителни работи на съществуващата водопроводна мрежа.


Документация

Решение за откриване

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017755 Решение за откриване на процедура 24.10.2019 г. 16:18 Изтегли

Обявление

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017756 Обявление за поръчка - комунални услуги 24.10.2019 г. 16:18 Изтегли

Документация

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017757 Документация 24.10.2019 г. 16:18 Изтегли
VD00017758 Техническа спецификация 24.10.2019 г. 16:18 Изтегли
VD00017759 Методика за оценка 24.10.2019 г. 16:19 Изтегли

Образци на документи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017760 Образци на документи, Проект на договор 24.10.2019 г. 16:19 Изтегли
VD00017761 еЕЕДОП - подходящ за компютърна обработка 24.10.2019 г. 16:20 Изтегли
VD00017762 еЕЕДОП - подходящ за преглед 24.10.2019 г. 16:20 Изтегли

Протоколи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017839 Протокол 1 17.01.2020 г. 16:38 Изтегли
VD00017854 Протокол 2 28.01.2020 г. 17:14 Изтегли
VD00017872 Искане по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 16.03.2020 г. 16:59 Изтегли
VD00017873 Искане по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 16.03.2020 г. 16:59 Изтегли
VD00017874 Искане по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 16.03.2020 г. 16:59 Изтегли
VD00017878 Искане по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 26.03.2020 г. 14:15 Изтегли
VD00017904 Протокол 3 08.05.2020 г. 16:58 Изтегли
VD00017905 Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП, вр. чл. 60 от ППЗОП 08.05.2020 г. 16:59 Изтегли
VD00017907 Таблица 1 към Протокол 3 08.05.2020 г. 18:38 Изтегли

Решение за класиране

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017879 Решение за прекратяване на Обособена позиция № 1 01.04.2020 г. 16:56 Изтегли
VD00017906 Решение за класиране 08.05.2020 г. 16:59 Изтегли

Договори

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017934 Договор, техническо и ценово предложение по ОП 2 13.07.2020 г. 18:26 Изтегли
VD00017935 Договор, техническо и ценово предложение по ОП 3 13.07.2020 г. 18:27 Изтегли
VD00017936 Договор, техническо и ценово предложение по ОП 4 13.07.2020 г. 18:28 Изтегли
VD00017937 Договор, техническо и ценово предложение по ОП 5 13.07.2020 г. 18:28 Изтегли
VD00018016 Анекс към договор ЗОП-15#3/ 17.06.2020 19.04.2022 г. 17:56 Изтегли
VD00018017 Анекс към договор ЗОП-15#4/ 17.06.2020 19.04.2022 г. 17:57 Изтегли
VD00018018 Анекс към договор ЗОП-15#5/ 17.06.2020 19.04.2022 г. 17:58 Изтегли

Обявление за възлагане

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017912 Обявление за прекратяване на ОП 1 12.05.2020 г. 16:21 Изтегли
VD00017930 Обявление за възложена поръчка по ОП 2 13.07.2020 г. 18:24 Изтегли
VD00017931 Обявление за възложена поръчка по ОП 3 13.07.2020 г. 18:25 Изтегли
VD00017932 Обявление за възложена поръчка по ОП 4 13.07.2020 г. 18:25 Изтегли
VD00017933 Обявление за възложена поръчка по ОП 5 13.07.2020 г. 18:25 Изтегли
VD00018019 Обявление за изменение по ОП 3 19.04.2022 г. 17:59 Изтегли
VD00018020 Обявление за изменение по ОП 4 19.04.2022 г. 17:59 Изтегли
VD00018021 Обявление за изменение по ОП 5 19.04.2022 г. 18:00 Изтегли

Общи

Номер Описание Дата на публикуване Файл
VD00017855 Съобщение за отваряне на ценово предложение 28.01.2020 г. 17:14 Изтегли

<<< Върни се към списъка